"Ипотека в Украине" - Где и как получить кредит под залог недвижимости - http://www.ipoteka.net.uaЗаконодавство України

Дата публикации: 6 Июнь 2006 @ 17:01, опубликовано в категории: Все новости

Закон України «Про іпотеку»

[1] Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

[2] Розділ II. ОФОРМЛЕННЯ ІПОТЕК?

[3] Розділ III. ПЕРЕХІД ПРАВ ЗА ІПОТЕЧН?М ДОГОВОРОМ

[4] Розділ IV. В?КОР?СТАННЯ ЗАСТАВНОЇ ДЛЯ РЕФІНАНСУВАННЯ

[5] Розділ V. ЗАДОВОЛЕННЯ В?МОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ

[6] Розділ VI. ПР?КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»

[7] Розділ I. ІПОТЕЧН?Й КРЕД?Т

[8] Розділ II. РЕФОРМУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ІПОТЕЧН?Х АКТ?ВІВ

[9] Розділ III. ІПОТЕЧНІ СЕРТ?ФІКАТ?

[10] Розділ IV. ПРОЦЕДУРА ЕМІСІЇ ІПОТЕЧН?Х СЕРТ?ФІКАТІВ

[11] Розділ V. ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ І УПРАВЛІННЯ ІПОТЕЧН?М? АКТ?ВАМ?

[12] Розділ VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В?КОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА СЕРТ?ФІКАТАМ?

[13] Розділ VII. В?МОГ? ДО ЕМІТЕНТІВ ІПОТЕЧН?Х СЕРТ?ФІКАТІВ

[14] Розділ VIII. ДЕРЖАВН?Й НАГЛЯД І РЕГУЛЮВАННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕД?ТУВАННЯ ТА ЕМІСІЇ ІПОТЕЧН?Х СЕРТ?ФІКАТІВ

Закон України «Про іпотечні облігації»

[15] Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

[16] Розділ II. ІПОТЕЧНЕ ПОКР?ТТЯ

[17] Розділ III. ОСОБЛ?ВОСТІ ЗВ?ЧАЙН?Х ІПОТЕЧН?Х ОБЛІГАЦІЙ

[18] Розділ IV. ОСОБЛ?ВОСТІ СТРУКТУРОВАН?Х ІПОТЕЧН?Х ОБЛІГАЦІЙ

[19] Розділ V. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ІПОТЕЧН?Х ОБЛІГАЦІЙ

[20] Розділ VI. ПР?КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Інше законодавство України

[21] Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»

[22] Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»

[23] Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

[24] Закон України «Про фінансово-кредитні механізми та управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»

[25] Закон України «Про нотаріат»

[26] Закон України «Про охорону дитинства»

[27] Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»

[28] Закон України «Про планування та забудову територій»

[29] Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації»

[30] Закон України «Про інвестиційну діяльність»

[31] Закон України «Про оренду землі»

[32] Закон України «Про плату за землю»

[33] Закон України «Про страхування»

Кодекси України

[34] Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV

[35] Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-ІІІ

[36] Земельний кодекс України від 25.20.2001 р. № 2768-ІІІ

Постанови КМУ

[37] Постанова “Про містобудівний кадастр населених пунктів”

[38] Постанова “Про Порядок нормативної грошової оцінки”


Распечатано с сайта "?потека в Украине" - http://www.ipoteka.net.ua

Прямая ссылка: http://www.ipoteka.net.ua/zakony-ukrainy/

Ссылки в тексте:
[1] Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: http://www.ipoteka.net.ua/?page_id=239
[2] Розділ II. ОФОРМЛЕННЯ ІПОТЕК?: http://www.ipoteka.net.ua/?page_id=240
[3] Розділ III. ПЕРЕХІД ПРАВ ЗА ІПОТЕЧН?М ДОГОВОРОМ: http://www.ipoteka.net.ua/?page_id=241
[4] Розділ IV. В?КОР?СТАННЯ ЗАСТАВНОЇ ДЛЯ РЕФІНАНСУВАННЯ: http://www.ipoteka.net.ua/?page_id=242
[5] Розділ V. ЗАДОВОЛЕННЯ В?МОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ: http://www.ipoteka.net.ua/?page_id=243
[6] Розділ VI. ПР?КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ: http://www.ipoteka.net.ua/?page_id=244
[7] Розділ I. ІПОТЕЧН?Й КРЕД?Т: http://www.ipoteka.net.ua/?page_id=250
[8] Розділ II. РЕФОРМУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ІПОТЕЧН?Х АКТ?ВІВ: http://www.ipoteka.net.ua/?page_id=251
[9] Розділ III. ІПОТЕЧНІ СЕРТ?ФІКАТ?: http://www.ipoteka.net.ua/?page_id=252
[10] Розділ IV. ПРОЦЕДУРА ЕМІСІЇ ІПОТЕЧН?Х СЕРТ?ФІКАТІВ: http://www.ipoteka.net.ua/?page_id=253
[11] Розділ V. ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ І УПРАВЛІННЯ ІПОТЕЧН?М? АКТ?ВАМ?: http://www.ipoteka.net.ua/?page_id=254
[12] Розділ VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В?КОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА СЕРТ?ФІКАТАМ?: http://www.ipoteka.net.ua/?page_id=255
[13] Розділ VII. В?МОГ? ДО ЕМІТЕНТІВ ІПОТЕЧН?Х СЕРТ?ФІКАТІВ: http://www.ipoteka.net.ua/?page_id=256
[14] Розділ VIII. ДЕРЖАВН?Й НАГЛЯД І РЕГУЛЮВАННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕД?ТУВАННЯ ТА ЕМІСІЇ ІПОТЕЧН?Х СЕРТ?ФІКАТІВ: http://www.ipoteka.net.ua/?page_id=257
[15] Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: http://www.ipoteka.net.ua/zakony-ukrainy/rozdil-i-zagalni-polozhennya/
[16] Розділ II. ІПОТЕЧНЕ ПОКР?ТТЯ: http://www.ipoteka.net.ua/zakony-ukrainy/ipotechne-pokrittya/
[17] Розділ III. ОСОБЛ?ВОСТІ ЗВ?ЧАЙН?Х ІПОТЕЧН?Х ОБЛІГАЦІЙ : http://www.ipoteka.net.ua/zakony-ukrainy/rozdil-iii-osoblivosti-zvichaynih-ipote
chnih-obligatsiy/

[18] Розділ IV. ОСОБЛ?ВОСТІ СТРУКТУРОВАН?Х ІПОТЕЧН?Х ОБЛІГАЦІЙ : http://www.ipoteka.net.ua/zakony-ukrainy/osoblivosti-strukturovanih-ipotechnih-o
bligatsiy/

[19] Розділ V. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ІПОТЕЧН?Х ОБЛІГАЦІЙ: http://www.ipoteka.net.ua/zakony-ukrainy/rozdil-v-derzhavne-regulyuvannya-naglya
d-ta-kontrol-u-sferi-ipotechnih-obligatsiy/

[20] Розділ VI. ПР?КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ: http://www.ipoteka.net.ua/zakony-ukrainy/rozdil-vi-prikintsevi-polozhennya/
[21] Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»: http://www.ipoteka.net.ua/zakony-ukrainy/pro-organizatsiyu-formuvannya-ta-obigu-
kreditnih-istoriy/

[22] Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»: http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1952-15
[23] Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»: http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2658-14
[24] Закон України «Про фінансово-кредитні механізми та управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»: http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=978-15
[25] Закон України «Про нотаріат»: http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3425-12
[26] Закон України «Про охорону дитинства»: http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2402-14
[27] Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»: http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2623-15
[28] Закон України «Про планування та забудову територій»: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1699-14
[29] Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації»: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1808-15
[30] Закон України «Про інвестиційну діяльність»: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12
[31] Закон України «Про оренду землі»: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=161-14
[32] Закон України «Про плату за землю»: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2535-12
[33] Закон України «Про страхування»: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=85%2F96-%E2%F0
[34] Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV: http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15
[35] Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-ІІІ: http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2947-14
[36] Земельний кодекс України від 25.20.2001 р. № 2768-ІІІ: http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=561-12
[37] Постанова “Про містобудівний кадастр населених пунктів”: http://u-b-a.com.ua/ua/legislation/general/155
[38] Постанова “Про Порядок нормативної грошової оцінки”: http://u-b-a.com.ua/ua/legislation/general/153

Распечатать!